BẢO MẬT THÔNG TIN TẠI BIGBANGO

Công ty TNHH Bigbango chú trọng vấn đề bảo mật thông tin và nhanh chóng khắc phục các lỗi bảo mật hệ thống. Trang thông tin này mô tả các lỗi bảo mật có thể xảy ra trong tất cả các dịch vụ của Bigbango. Mỗi lỗi bảo mật được báo cáo đều trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt.

Nếu bạn là khách hàng và bạn có thắc mắc đến việc đặt hàng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo mẫu sau để có câu trả lời nhanh hơn: http://www.bigbango.vn/contact

Báo cáo

Nếu bạn phát hiện bất cứ lỗi bảo mật nào của hệ thống Bigbango, sản phẩm hoặc dịch vụ của Bigbango, vui lòng gửi email đến:

    Vui lònng cung cấp các thông tin sau khi bạn gửi báo cáo:
  • - Địa chỉ ULR của lỗi bảo mật.
  • - Mô tả cụ thể về lỗi bảo mật cùng với ảnh chụp màn hình.
  • - Các bước mô phỏng và cách khắc phục lỗi bảo mật.
  • - Các thông tin khác có liên quan

Nếu bạn muốn mã hóa email của bạn cho chúng tôi, vui lòng sử dụng PGP và địa chỉ [URL]s của chúng tôi.

Quy trình

Bigbango sẽ bảo mật các thông tin bạn chia sẻ và chỉ chia sẻ thông tin với bên thứ ba trong những trường hợp được yêu cầu bởi các cơ quan có thẩm quyền.

Những thông tin cá nhân của bạn được quản lý theo luật bảo vệ thông tin.

Sau khi xem xét, Bigbango sẽ cung cấp cho bạn mã số báo cáo, biên bản xác nhận báo cáo, và các bước tiếp theo trong quy trình xử lý.

Điều khoản trách nhiệm

Để đảm bảo về vấn đề an toàn, Bigbango khuyến cáo bạn không nên chia sẻ bất cứ thông tin nào về lỗi bảo mật cho cộng đồng đến khi chúng tôi tìm hiểu, xác nhận và phản hồi cho bạn. Đồng thời, chúng tôi cũng đề nghị bạn không chia sẻ bất cứ thông tin thuộc về khách hàng của chúng tôi. Khoảng thời gian cần thiết để xác nhận lỗi bảo mật rất khác nhau, tùy thuộc vào tính nghiêm trọng và sự ảnh hưởng đến hệ thống.

Bigbango Security PGP Key

Nếu bạn cần mã hoá email, xin vui lòng sử dụng Bigbango Security PGP key như dưới đây: